, bắn tinh vào lồn em nóng bỏng địt cho em rách cả màng trinh màu hồng.